Liberalisatiegrens

De maximale grens die wordt gehanteerd bij geliberaliseerde woningen in de vrije sector. Voor een woning met een huurprijs boven de liberalisatiegrens bestaat geen recht op huursubsidie. Daarnaast zijn de specifieke regelingen met betrekking tot huurprijsbescherming niet op dit type woningen van toepassing.

De liberalisatiegrens wordt jaarlijks vastgesteld en geïndexeerd aan de hand van een vast puntensysteem.

 

Categorie Huurrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Geliberaliseerde woning