Beroep

Onder instellen van beroep wordt verstaan: het instellen van administratief beroep, dan wel beroep bij een bestuursrechter. Dit geschiedt krachtens de Algemene wet bestuursrecht en gaat alleen over geschillen tussen particulieren of ondernemingen en de overheid. Beroep dient niet verward te worden met hoger beroep: beroep houdt in dat een particulier of onderneming een (negatieve) beslissing op bezwaar bij de rechter aanvecht. Bij een particulier kan dit zijn omdat het bestuursorgaan een uitkeringsaanvraag heeft afgewezen, bij een onderneming kan dit zijn omdat een vergunning niet is verleend.

Hoger beroep houdt in dat een particulier of onderneming een uitspraak van de rechter probeert aan te vechten bij een hogere rechter.

Beroep bij de bestuursrechter kan alleen worden ingesteld nadat een bestuursorgaan een negatieve beslissing op bezwaar heeft gegeven. Hiertoe dient de particulier of onderneming eerst een bezwaarschrift in te stellen.

Categorie Bestuursrecht
Wetsartikel Art. 1:5 Awb
Synoniemen