Beroep

Onder instellen van beroep wordt verstaan: het instellen van administratief beroep, dan wel beroep bij een bestuursrechter. Dit geschiedt krachtens de Algemene wet bestuursrecht en gaat alleen over geschillen tussen particulieren of ondernemingen en de overheid. Beroep dient niet verward te worden met hoger beroep: beroep houdt in dat een particulier of onderneming een (negatieve) beslissing op bezwaar bij de rechter aanvecht. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als een bestuursorgaan een uitkerings- of vergunningsaanvraag heeft afgewezen,

Beroep bij de bestuursrechter kan alleen worden ingesteld nadat een bestuursorgaan een negatieve beslissing op bezwaar heeft gegeven. Hiertoe dient de particulier of onderneming eerst een bezwaarschrift in te dienen.

Categorie Bestuursrecht
Wetsartikel Art. 1:5 Awb
Synoniemen