Bezwaar

Bezwaar geeft een belanghebbende bij een besluit de mogelijkheid -doorgaans binnen zes weken- om bij een bestuursorgaan een herziening van het besluit te vragen. Dit betreft meestal een besluit van een gemeente, het UWV, het CAK of een andere overheidsinstelling.

Het indienen van bezwaar gebeurt door middel van het indienen van een bezwaarschrift. Het bestuursorgaan -of een speciaal ingestelde bezwaarschriftencommissie- zal het bezwaarschrift beoordelen en alle feiten en belangen in heroverweging nemen. Vervolgens neem het bestuursorgaan een beslissing op bezwaar. Op basis daarvan zal het bezwaar gegrond worden verklaard, of zal het bezwaar worden afgewezen (ongegrond worden verklaard). Als het bezwaar wordt afgewezen, dan staat tegen deze beslissing beroep open bij de bestuursrechter. Tot slot heeft de belanghebbende de mogelijkheid om na een negatieve uitspraak van de bestuursrechter in hoger beroep te gaan.

Bij een bezwaarprocedure is bijstand van een advocaat vaak raadzaam, omdat in een eventuele hoger beroepsprocedure geen gronden meer kunnen worden aangevuld. Als het bezwaarschrift betrekking heeft op een kwestie uit het sociaal zekerheidsrecht, komen personen bovendien vaak in aanmerking voor een pro-deo advocaat (ook wel: toevoeging). Er is dan alleen een eigen bijdrage verschuldigd.

 

Wetsartikel Art. 1:5 Awb
Synoniemen