Administratieve boete

Een administratieve boete wordt ook wel een bestuurlijke boete genoemd. Een administratieve boete is een boete die een overheidsorganen kan opleggen aan een burger of rechtspersoon. Een voorbeeld hiervan is een verkeersboete van het Openbaar Ministerie of een boete voor uitkeringsfraude, opgelegd door de gemeente. Het zijn boetes die opgelegd worden door overheidsorganen.

De bestuursrechter gaat over bestuursrechtelijke sancties (waaronder de oplegging van een administratieve boete) en de regels waar de overheid zich aan moet houden. Een administratieve boete kan echter worden opgelegd zonder tussenkomst van een rechter of het Openbaar Ministerie. Tegen de oplegging van een administratieve boete/bestuurlijke boete kan wel bezwaar worden ingediend.

Categorie Bestuursrecht
Wetsartikel Art. 5:46 Awb
Synoniemen Bestuurlijke boete