Administratieve rechter

De administratieve rechter (ook wel: bestuursrechter) is de rechter die zaken behandelt op het gebied van bestuursrecht, bijvoorbeeld een procedure tegen een opgelegde administratieve boete die door een overheidsinstantie. Hierbij gaat het om zaken die spelen tussen een overheidsinstantie en een burger of bedrijf, of een ander soort rechtspersoon. Denk bijvoorbeeld aan een verkeersboete (opgelegd door het Openbaar Ministerie) of bijvoorbeeld een restaurant dat een boete krijgt opgelegd van de NVWA.

Naast de administratieve rechter, die uitsluitend zaken van bestuursrechtelijke aard behandelt, is er de strafrechter en de civiele rechter.

Categorie Bestuursrecht
Wetsartikel Art. 8:81 Awb
Synoniemen Bestuursrechter