Administratief recht

Deze vorm van recht wordt ook wel het bestuursrecht genoemd. Het administratief recht regelt de relatie tussen de uitvoerende macht en burgers. Het administratief recht zorgt ervoor dat de uitvoerende macht (de overheidsinstanties) besluiten kunnen nemen, zoals het opleggen van een verkeersboete of een andere sanctie aan een burger of bedrijf (ofwel rechtspersonen). Het administratief recht is een onderdeel van het publiekrecht en beschrijft onder andere de regels waar de overheid zich aan moet houden bij de besluitvorming.

Categorie Bestuursrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen