Loondoorbetaling

De doorbetaling van loon bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer ten gevolge van ziekte. In dergelijke gevallen heeft de werknemer recht op 70% doorbetaling van het loon.

Tijdens het zwangerschapsverlof ontvang de werknemer geen loon, maar een zwangerschapsuitkering. Ook tijdens het bevallingsverlof ontvangt de werknemer geen rechtstreeks loon maar een uitkering. Bij het bevallings- en zwangerschapsverlof is de hoogte van de uitkering 100% van het gemiddeld verdiende dagloon.

De werkgever heeft bepaalde bevoegdheden om na te gaan of de werknemer inderdaad arbeidsongeschikt is ten gevolge van ziekte en daarmee recht heeft op doorbetaling van loon. Indien de werknemer geen medewerking aan een controle door de werkgever verleent, kan de werkgever de loondoorbetaling opschorten.

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel
Synoniemen