Zwangerschapsverlof

Zwangerschapsverlof is het verlof dat wordt toegekend aan vrouwen die zwanger zijn die werken of een uitkering krijgen. De werknemer heeft recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof. De totale duur van het verlof komt daarmee op 16 weken. Een deel van het bevallingsverlof mag gespreid worden opgenomen.

Tijdens het zwangerschapsverlof ontvangt de vrouwelijke werknemer een zwangerschapsuitkering. De hoogte hiervan is gelijk aan 100% van het gemiddelde verdiende dagloon.

Categorie Arbeidsrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen