Eervol ontslag

Een ontslaggrond in het ambtenarenrecht. Afhankelijk van de situatie en omstandigheden kan een ambtenaar eervol of oneervol ontslag worden gegeven.

Een eervol ontslag is vergelijkbaar met een ontslag in het arbeidsrecht waarbij er geen sprake is van een ernstig verwijtbare gedraging of een opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer. In beide gevallen behoudt de werknemer, behoudens bepaalde uitzonderingssituaties, zijn aanspraken op een WW-uitkering. Eervol ontslag wordt onder meer gegeven bij een reorganisatie of arbeidsongeschiktheid van de ambtenaar.

Categorie Ambtenarenrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen