Ketenregeling

De ketenregeling (ook wel: de 3x2x6-regeling) is een regeling waarbij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd indien voldaan is aan bepaalde voorwaarden.

Er moet sprake zijn van:

  1. Drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en de werkgever biedt een vierde arbeidsovereenkomst aan;
  2. Meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die in totaal langer zijn dan twee jaar;
  3. Er geen sprake is van een tussentijdse onderbreking van de arbeidsverhouding van meer dan zes maanden.

Bij cao kan van deze regeling worden afgeweken, doch mag het maximale aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet meer zijn dan zes. De ketenregeling is overigens niet van toepassing op werknemers jonger dan achttien.

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel
Synoniemen