Bevallingsverlof

Bevallingsverlof is wordt toegekend aan vrouwen die werken of een uitkering genieten en daarna bevallen. Voorafgaand aan dit verlof heeft de werknemer recht op zwangerschapsverlof. Het verlof gaat direct in op de dag na bevalling en duurt minimaal 10 weken. Omdat een specifieke datum wordt vastgesteld voor het bevallingsverlof, kan deze datum te vroeg of te laat worden vastgesteld. In het laatste geval zal het UWV een nieuwe beslissing geven met de definitieve einddatum van de uitkering.

De hoogte van de uitkering tijdens het bevallingsverlof is gelijk aan 100% van het gemiddeld verdiende dagloon.

Uiterlijk 3 weken nadat het bevallingsverlof van de werknemer is ingegaan, overlegt de werknemer met de werkgever hoe de rest van het verlof zal worden opgenomen. Het verlofverzoek mag alleen worden afgewezen als daarvoor zeer belangrijke redenen aanwezig zijn (dit wordt ook wel aangemerkt als 'zwaarwegend bedrijfsbelang'). De werkgever dient binnen 2 weken te reageren op het verlofverzoek.

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen