Arbeidsrelatie

Synoniem aan arbeidsovereenkomst.

Er is sprake van een arbeidsrelatie indien voldaan is aan drie voorwaarden: loon, gezag en persoonlijke arbeid. De werknemer dient in een (directe) gezagsrelatie te staan tot de werkgever, waarbij hij loon ontvangt voor de door hem te verrichten arbeid. Afhankelijk van de functie kan de werknemer over enige mate van vrijheid beschikken in de uitvoering van zijn werk, maar uitgangspunt is dat de werkgever directe zeggenschap heeft over de wijze waarop hij de functie uitvoert.

Is aan (een van ) de elementen gezag, loon en arbeid niet voldaan, dan zal er geen sprake zijn van een arbeidsovereenkomst maar veelal van een overeenkomst van opdracht.

De bepalingen inzake de arbeidsovereenkomst zijn van dwingend recht. Dit betekent dat de werkgever in de arbeidsovereenkomst met de werknemer geen afspraken mag maken die nadeliger voor hem zijn dan de wet of cao voorschrift.

Categorie Arbeidsrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Arbeidsovereenkomst, arbeidsverhouding, arbeidscontract