Arbeidsgeschikt

Synoniem voor arbeidsongeschikt.

Arbeidsongeschiktheid is de mate waarin een persoon geschikt wordt geacht om wel of geen arbeid te verrichten. In de zin van de wet is een persoon arbeidsongeschikt als hij na 2 jaar ziekte (nog steeds) niet of slechts in beperkte mate arbeid kan verrichten. Dit wordt mede bepaald aan de hand van de WIA. Op basis daarvan wordt ook bepaald op welk type uitkering de werknemer aanspraak kan maken en voor welke periode. Tot die tijd valt de werknemer onder de Ziektewet en is de werkgever verplicht loon door te betalen.

Arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door de verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van het UWV. Besluiten in dit verband vallen onder het sociaal zekerheidsrecht en zijn vatbaar voor bezwaar en beroep.

Categorie Arbeidsrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Arbeidsongeschikt