Arbeidsvoorwaardenregeling

Synoniem voor arbeidsvoorwaardenreglement.

In de arbeidsvoorwaardenregeling wordt nadere aanvulling gegeven aan afspraken c.q. regelingen in de arbeidsovereenkomst of cao. De arbeidsvoorwaardenregeling is van toepassing op een branche of specifieke groep personen. Verschil met een cao is dat bij de totstandkoming van een arbeidsvoorwaardenregeling geen vakbond is betrokken. Ook kan, in tegenstelling tot een cao, in een arbeidsvoorwaardenregeling niet worden afgeweken van een aantal semi-dwingenrechtelijke bepalingen in het arbeidsrecht.

Een werkgever is in de mogelijkheid om eenzijdig een arbeidsvoorwaardenregeling vast te stellen. Voor een aantal onderwerpen is instemming van de ondernemingsraad benodigd. Dit geldt onder meer ten aanzien van spaarregelingen, werktijd- of vakantieregelingen, belonings- of functiewaarderingssystemen en regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim of re-integratiebeleid.

Categorie Arbeidsrecht
Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Arbeidsvoorwaardenreglement