Overeenkomst van opdracht (mv: Overeenkomst van opdracht)

De overeenkomst van opdracht is een bijzondere overeenkomst. Bij deze overeenkomst verplicht de opdrachtnemer zich werkzaamheden te verrichten voor de opdrachtgever. Dit is niet op basis van een arbeidsovereenkomst: de kern bij de overeenkomst van opdracht is dat een directe gezagsverhouding ontbreekt.

Veel voorkomende overeenkomsten van opdracht in de praktijk zijn: de overeenkomst met een notaris, advocaat. Kern van de prestatie is bovendien dat het niet gaat om het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard. Zo valt de overeenkomst met de schilder onder de overeenkomst van aanneming van werk en niet onder de overeenkomst van opdracht. Het verschil is in de praktijk niet altijd duidelijk te maken.

Enkele overeenkomsten die niet onder de reikwijdte van overeenkomst van opdracht vallen:

  • Arbeidsovereenkomsten;
  • Overeenkomsten van aanneming;
  • Vervoersovereenkomsten;
  • Overeenkomsten van bewaarneming;
  • Overeenkomsten tot het uitgeven van werken.

De overeenkomst van opdracht is wettelijk geregeld. Onder meer van belang is dat de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever gehouden is om zich als een goed opdrachtnemer te gedragen. In de jurisprudentie is verder uitgewerkt wanneer er sprake is van goed opdrachtnemerschap.

 

Wetsartikel Art. 7:400 BW
Synoniemen