Collectieve arbeidsovereenkomst

Een collectieve arbeidsovereenkomst (ook wel: cao) is een schriftelijke overeenkomst in een werkgeversbranche tussen 1 of meer werkgevers, 1 of meer werkgeversorganisaties en 1 of meer werknemersorganisaties (meestal vakbonden).

De cao kan afspraken bevatten over over onder meer het loon, de te werken uren, werkvoorschriften en vakantiedagen. De bedoeling van een cao is om  enerzijds goede arbeidsomstandigheden te creëren voor werknemers en anderzijds om de werkgever ten aanzien van bepaalde arbeidsrechtelijke onderwerpen een sterke positie te geven.

Een cao vormt in een aantal gevallen een aanvulling op bestaande arbeidsrechtelijke regels. Een cao kan echter ook afwijkende bepalingen bevatten, maar dat mag alleen als dit volgens de wet is toegelaten (dwingend recht). Als er geen cao van toepassing is, gelden de normale afspraken uit de arbeidsovereenkomst in aanvulling met de wettelijke regels.

Als er een cao van toepassing is, werkt deze in de regel door in de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de werkgever.

 

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel Art. 1 Wcao
Synoniemen