Collectieve arbeidsovereenkomst

Een schriftelijke overeenkomst in een werkgeversbranche. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt omtrent bijvoorbeeld het loon, de te werken uren, werkvoorschriften en vakantiedagen. De cao wordt overeengekomen tussen de werkgever of werkgeversorganisatie met een of meer werknemersorganisaties. De ratio hierachter is om enerzijds goede arbeidsomstandigheden te creëren voor de werknemer, en anderzijds om de werkgever ten aanzien van bepaalde onderwerpen een sterke positie te geven.

Cao vormt in een aantal gevallen een aanvulling op bestaande wettelijke regels. In een aantal gevallen kan een cao echter ook afwijkende bepalingen bevatten. Dat mag alleen als dit volgens de wet is toegelaten. Als er geen cao van toepassing is, gelden de normale afspraken uit de arbeidsovereenkomst in aanvulling met de wettelijke regels.

Als er een cao van toepassing is, werkt deze in de regel door in de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de werkgever.

 

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel Art. 1 Wcao
Synoniemen