Orde van advocaten

De Nederlandse Orde van Advocaten is de Nederlandse beroepsorganisatie voor de advocatuur. Iedere advocaat is van rechtswege ingeschreven bij de Orde. De ledenlijst wordt tableau genoemd.

In elk arrondissement is een plaatselijke Orde van Advocaten: in de regio Alkmaar en omstreken is dit het arrondissement Noord-Holland. Net als bij de landelijke Orde van Advocaten staat aan elk arrondissement de deken. Dit is de voorzitter van de plaatselijke Raad.

De NOvA geeft op periodieke basis het Advocatenblad uit, welke wordt toegezonden aan alle leden.

Categorie Algemeen
Regeling
Wetsartikel art. 1 e.v. Advocatenwet
Synoniemen Nederlandse Orde van Advocaten, NOvA