Ambtenaar van de burgerlijke stand

De ambtenaar van de burgerlijke stand is belast met de inschrijving en correctie van akten in de registers van de burgerlijke stand. In de registers worden onder meer geboorteaktes en huwelijksaktes verleden, daaraan toe te voegen latere vermeldingen, alsmede al datgene wat de instandhouding van de registers en de zorg voor de toegankelijkheid van de daarin neergelegde gegevens betreft.

Elke gemeente kent in elk geval twee ambtenaren van de burgerlijke stand. Ambtenaren kunnen worden belast met het verrichten van bepaalde taken naast de inschrijving en correctie van aktes: in dat geval zijn zij buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Een persoon dient benoembaar te zijn om te worden aangesteld als ambtenaar van de burgerlijke stand.

Wetsartikel Art. 1:16 e.v. BW
Synoniemen Burgerlijke stand, ABS