Vastgoedschade

Vastgoedschade is de financiële schade die optreedt bij verkoop van onroerend goed indien er sprake is van een lagere verkoop- of verhuuropbrengst. Iedere schade aan een vastgoedobject (woning, gebouw, kantoor, enzovoorts) valt in principe onder vastgoedschade. Denk bijvoorbeeld aan bouwschade of schade door noodweer.

Wetsartikel Art. 6:96 BW
Synoniemen