Vrijwaring

Brengt een partij een dagvaarding uit jegens zijn wederpartij, dan ligt daar vaak een rechtsbetrekking aan ten grondslag. Bijvoorbeeld omdat de wederpartij een overeenkomst niet (geheel) nakomt of vanwege een aansprakelijkheidsclaim. Is de gedaagde van oordeel dat niet hij, maar iemand anders in de procedure moet worden betrokken? Dan kan hij die partij in vrijwaring oproepen.

Vrijwaring bij incidentele conclusie

Het oproepen van een partij in vrijwaring moet gebeuren bij incidentele conclusie. Daarin vraagt de partij – kort samengevat – verlof aan de rechtbank om een derde in de procedure te mogen betrekken. De partij moet deze vordering direct instellen na ontvangst van de dagvaarding. De rechtbank vraagt doorgaans aan de eisende partij om een reactie op het vrijwaringsverzoek. Slechts in uitzonderlijke gevallen verleent de rechtbank geen verlof.

Verlof

Verleent de rechtbank geen verlof? In dat geval is een vrijwaringsprocedure in de hoofdzaak niet mogelijk. Dit geldt ook voor hoger beroep. De reden hiervoor is dat de derde anders een feitelijke instantie mist, omdat deze immers geen verweer heeft kunnen voeren bij de rechtbank maar voor het eerst bij het hof. De derde kan wel alsnog in een aparte procedure worden gedagvaard.

Vrijwaring bij dagvaardingsprocedure

Wijst de rechtbank daarentegen het verzoek tot vrijwaring toe?  De gedaagde partij mag in dat geval een derde in vrijwaring oproepen. Dat geschiedt door middel van een dagvaarding. Vervolgens loopt er procedure die parallel loopt met de hoofdprocedure. Vaak behandelt de rechtbank de vrijwaringsprocedure echter samen met de hoofdprocedure vanwege de nauwe verbondenheid van beide zaken.

Schadevergoeding en verhaalsmogelijkheden

Stelt de rechtbank de eisende partij (gedaagde in de hoofdzaak) in de vrijwaringsprocedure in het gelijk? Dan kan deze partij alle schade die deze lijdt in de hoofdzaak op de derde verhalen. In dat opzicht wordt de partij aldus ‘gevrijwaard’ van schade of aansprakelijkheid. Het belang hiervan is dat de gedaagde partij t.o.v. de derde een gerechtelijk vonnis heeft dat hij ten uitvoer kan leggen. Hij kan bijvoorbeeld eventueel executoriaal beslag leggen op de derde partij.

Onderlinge aansprakelijkheid

Het komt ook vaak voor dat een eiser twee of meer partijen dagvaardt. Ook dan is vrijwaring mogelijk. Zijn de gedaagden bijvoorbeeld hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling van een geldvordering aan eiser, dan kan gedaagde A gedaagde B in vrijwaring oproepen. Dat is met name van belang als gedaagde B niet in de hoofdprocedure verschijnt en vaststaat dat hij volledig aansprakelijk is voor de schade. Het is dus niet noodzakelijk dat de derde niet reeds in de procedure betrokken is.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.