Bodemprocedure

In de bodemprocedure geeft de rechtbank een definitieve beslissing op de vorderingen of het verzoek. De term wordt met name gebruikt in het civiele recht. De bodemprocedure verschilt op een aantal punten met bijvoorbeeld een kort geding.

Verschil kort geding en bodemprocedure

Heeft een partij een spoedeisend belang? Dan kan hij onder voorwaarden een kort geding starten. Binnen enkele weken heeft de partij vaak al een gerechtelijk vonnis. Vanwege de wettelijke dagvaardingstermijn is 7 dagen doorgaans de kortst mogelijke termijn. De voorzieningenrechter, die het kort geding behandelt, kan wel verlof verlenen voor een kortere dagvaardingstermijn. De voorzieningenrechter geeft vervolgens geen definitief oordeel in de zaak: dat gebeurt in de bodemprocedure.

Kort geding als voorlopige maatregel

Maakt een partij een kort geding aanhangig? Dan moet hij in beginsel ook een bodemprocedure starten. Het kort geding is namelijk bedoeld om een voorlopig oordeel te krijgen en een tijdelijke maatregel in het leven te roepen. Om deze reden heeft een kort gedingvonnis nooit gezag van gewijsde. Dat betekent dat de rechter in een bodemprocedure niet hoeft uit te gaan van wat partijen in dit vonnis hebben aangedragen.

Verzoekschrift- of dagvaardingsprocedure

Als de partij daarentegen geen kort geding start, dan gaat het om een bodemprocedure. Dit zijn doorgaans de reguliere procedures bij de rechtbank. Deze kunnen zowel betrekking hebben op dagvaardings- als verzoekschriftprocedures. In het personen- en familierecht, die meestal worden ingeleid door middel van een verzoekschrift, is een kort geding wel mogelijk. Dat heet dan een voorlopige voorziening.

Bewijslevering in bodemprocedure

Een kort geding of voorlopige voorziening is echter juridisch minder interessant: dit komt omdat partijen vaak maar beperkt mogelijkheden hebben voor bewijslevering. Zo staat de rechtbank een voorlopig getuigenverhoor in kort geding in beginsel niet toe en is – in tegenstelling tot een bodemprocedure– een deskundigenonderzoek niet mogelijk. Een bodemprocedure geeft partijen aldus meer mogelijkheden om (juridisch) gelijk te halen.

Hoger beroep

Zowel in een bodemprocedure als in kort geding kunnen partijen tegen de uitspraak van de rechtbank in beginsel in hoger beroep. Gaat het om een zaak bij de kantonrechter? Dan moeten partijen wel rekening houden met de appelgrens van €1750,-. Gaat het om vordering dat lager is dan dit bedrag, dan is hoger beroep uitgesloten.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur