Second opinion

Second opinion bij rechtsbijstandsverzekeraar

In een aantal gevallen kan het zijn dat u twijfelt over een advocaatkeuze. Bijvoorbeeld omdat u een advocaat toegewezen heeft gekregen van een rechtsbijstandsverzekeraar, maar u twijfelt over de wijze waarop uw belangen worden behartigd. In zulke gevallen heeft u er recht op zeker te weten dat uw belangen op de juiste wijze worden behartigd. Maar ook indien u geen rechtsbijstandsverzekeraar heeft, kunnen er redenen zijn om een second opinion te vragen. Bijvoorbeeld omdat er dusdanig grote belangen spelen, dat u zeker wilt weten dat deze op de juiste wijze worden behartigd. In zulke gevallen kunt u een herbeoordeling vragen van een onafhankelijke derde.

Recht op vrije advocaat keuze

Somt komt het nog voor dat een rechtsbijstandsverzekeraar alleen de kosten voor een eigen, interne advocaat vergoedt. Bij een uitspraak van het Hof van 7 november 2013 is nogmaals bevestigd dat een verzekerde recht heeft op vrije advocaat keuze. Dat betekent dat een verzekerde ook een advocaat kan inschakelen voor een juridisch geschil indien bijstand niet per definitie noodzakelijk is. De verzekeraar moet deze kosten vergoeden. In veel gevallen worden hoge drempels opgeworpen ingeval de verzekerde de hulp van een externe advocaat inschakelt. Vaak worden de vergoedingen hiervoor verlaagd, maar uitgangspunt blijft dat de verzekerde niet verplicht is gebruik te maken van een interne advocaat.

Herbeoordeling procedure

Als een cliënt hoger beroep wenst aan te tekenen tegen een vonnis, wilt hij zeker weten wat de haalbaarheid daarvan is. Een second opinion door een advocaat kan daarbij uitkomst bieden. Een second opinion door een advocaat kan zowel een bevestiging zijn van het gegeven advies (bijvoorbeeld omdat wordt afgeraden hoger beroep aan te tekenen of juist wel) en andersom kan een second opinion ertoe leiden dat wordt afgeweken van het gegeven advies. Aan de hand van de second opinion kan de cliënt vervolgens besluiten om de procedure door te zetten of om een andere processtrategie te bepalen.

Second opinion aanvragen

Indien u twijfelt over uw huidige juridische positie, kunt u een second opinion aanvragen. Een advocaat procesrecht die bovendien kennis en kunde heeft van het desbetreffende rechtsgebied, kan u van nader advies voorzien.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.