Executoriaal beslag

Executoriaal beslag is een methode die een schuldeiser heeft om goederen van de schuldenaar te verkopen om zich zo op de opbrengst te verhalen. De schuldeiser kan zulks doen wanneer hij in een procedure een vordering krijgt toegewezen en de schuldenaar vooralsnog niet overgaat tot betaling van de openstaande vordering.

Een andere variant op het executoriaal beslag is conservatoir beslag. Een schuldeiser kan conservatoir beslag leggen als methode om goederen van de schuldenaar veilig te stellen, zonder dat hij het risico loopt dat de schuldenaar de goederen zal verkopen of bezwaren met een beperkt recht. Conservatoir beslag kan voorafgaand aan een procedure worden gelegd. Na toewijzing van de vordering in een gerechtelijke procedure verandert het conservatoir beslag in executoriaal beslag.

Categorie Procesrecht
Wetsartikel Art. 439 RV
Synoniemen beslag