Verwijderen van persoonsgegevens op internet

Volgens de Nederlandse wet mogen persoonsgegevens niet zomaar worden verwerkt. Er dienen aan een aantal voorwaarden te worden voldaan die de verantwoordelijke, degene die de persoonsgegevens verwerkt, in acht dient te nemen.

Indien iemand het er niet mee eens is dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt, kan diegene een rechtstreeks verzoek indienen bij de gegevensverwerker -meestal de eigenaar van een website- om die gegevens te laten verwijderen.

Bemiddeling

Indien de gegevensverwerker vervolgens weigert te voldoen aan het verwijderen van de persoonsgegevens, kan de Autoriteit Persoonsgegevens op grond van art. 47 Wet bescherming persoonsgegevens worden gevraagd om te bemiddelen inzake de kwestie. Op deze manier kan bijvoorbeeld Google worden gevraagd om bepaalde zoekresultaten te verwijderen die verwijzen naar een website waarop persoonsgevoelige informatie staat. Hieronder wordt doorgaans niet verstaan: inhoud met een smadelijke/lasterlijke context, tenzij dit informatie is die evident onjuist of onwaar is.

Voordeel

Voordeel van bemiddeling is dat de website-eigenaar niet wordt betrokken in de procedure.

In veel gevallen kunnen of willen personen niet rechtstreeks optreden tegen de eigenaar van de website waarop persoonsgegevens staan, omdat dit de situatie vaak erger maakt. Dit doet zich bijvoorbeeld voor ingeval de eigenaar de informatie bewust op de site en/of social media heeft geplaatst om de desbetreffende persoon zwart te maken. Dit is hoe dan ook strafbaar: het is dan ook in veel gevallen raadzaam om aangifte te doen. Ingeval het doen van aangifte niet kan of niet wenselijk is, kunnen de volgende alternatieven worden overwogen:

– Ingeval het gaat om content die op Youtube/Facebook staat: in alle gevallen kan het medium worden gevraagd om content te verwijderen. Dit kan anoniem. Degene die de informatie heeft geplaatst komt er zodoende niet achter wie om verwijdering heeft verzocht.

– Ingeval het gaat om zoekresultaten uit Google: u kunt via deze pagina het Google ‘vergeet mij’ formulier invullen. Als Google het verzoek inwilligt zullen alle opgegeven zoekresultaten worden verwijderd. De inhoud zelf verdwijnt niet van de website, maar de kans op vindbaarheid wordt wel vele malen kleiner. Indien Google het verzoek niet inwilligt, kan de Autoriteit Persoonsgegevens worden gevraagd om hierin te bemiddelen. In de meeste gevallen zal Google in dat geval alsnog tot verwijdering van de zoekresultaten overgaan.

Wij kunnen u zowel bijstaan bij het indienen van een verzoek tot verwijderen van persoonsgegevens op het internet (al dan niet via Google) dan wel bijstaan bij het verzoekschrift tot verwijderen van persoonsgegevens via de AP. Let wel: indien Google het verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens niet inwilligt, dient het verzoek bij de Autoriteit Persoonsgegevens binnen zes weken na bekendmaking te worden ingediend. Zie ook deze pagina voor meer informatie over de wijze van bemiddeling door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hulp nodig van een advocaat bij het (laten) verwijderen van persoonsgegevens op internet?

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via [email protected] of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechteronderzijde in.

Overigens is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. Lees daarvoor de pagina’s gesubsidieerde rechtsbijstand en tegemoetkoming advocaatkosten door.

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.