Vordering tot rectificatie

Onrechtmatige publicatie

Onrechtmatige uitlatingen in de media, ongewenste media-aandacht en inbreuk op intellectuele eigendomsrechten kunnen worden tegengegaan door het vorderen van een rectificatie. Door de rectificatie kunnen, voor zover mogelijk, onjuistheden worden recht gezet. Daarnaast kan de smet op de reputatie worden hersteld of kan, in het geval van een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht, het publiek worden geïnformeerd dat het namaak in de omloop is. Rectificaties kunnen in kort geding worden gevorderd, op verbeurte van een dwangsom.

Rectificatie: kort geding procedure

Indien er sprake is van een onrechtmatige uitlating (bijvoorbeeld een onjuiste of misleidende publicatie), kan op grond van art. 6:167 BW rectificatie worden gevorderd. Publicaties in dit verband houden niet zozeer verband met journalistieke perspublicaties, maar zien in het algemeen op elke openbaarmaking van uitlatingen in geschrift. Zo kunnen ook mailings worden aangemerkt als publicaties en zijn daardoor vatbaar voor rectificatie. Indien het gaat om geruchtmakende uitlatingen in woord, zal rectificatie niet op de plaats zijn. Evenwel zal een vordering uit hoofde van onrechtmatige daad kunnen worden ingesteld en schadevergoeding worden gevorderd.

Toewijzing vordering tot rectificatie

Indien een rechter van oordeel is dat er sprake is van een onrechtmatige publicatie, zal hij desondanks een vordering tot rectificatie niet per definitie toewijzen. De reden hiervoor is dat het medium in een aantal gevallen zelf al acties heeft ondernomen om het onrechtmatige karakter van de publicatie te compenseren. Ook het belang van de benadeelde kan soms beperkt zijn. Bijvoorbeeld omdat de publicatie een lange tijd geleden heeft plaatsgevonden.  Ook dient te worden gewezen op het belang van rectificatie als maatregel om de publicatie ongedaan te maken. Vaak heeft de publicatie inmiddels aan belang ingeboet, en zal een rectificatie de schade groter maken.

Toewijzing van de rectificatie

Als de rechter het verzoek tot rectificatie toewijst, zal de rechter meestal zelf in het vonnis aangeven hoe de inhoud van de rectificatie luidt. De benadeelde partij heeft de mogelijkheid om zelf een conceptversie van de rectificatie in te dienen, maar de rechter hoeft zich hier niet aan te houden. Wel zal de rechter in het vonnis vaststellen op welke wijze de rectificatie dient te worden geplaatst. Daarbij kunnen de plek, alsook de lettergrootte van belang zijn en medium (online of offline) van belang zijn.

Mediarecht advocaat Alkmaar

Een mediarecht advocaat van Advocatenkantoor Appelman kan benadeelde partijen verder bijstaan in procedures met onrechtmatige (pers)publicaties. Slachtoffers van een zaak waarbij de dader wordt vervolgd voor smaad of laster kunnen een vordering tot rectificatie indienen in de strafprocedure. De advocaten van Advocatenkantoor Appelman hebben een lange praktijkervaring.  Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via [email protected] of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechterbovenzijde in.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

Uw advocaten op dit gebied

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.