Advocaat bij verhalen reputatieschade

Omvang reputatieschade

Onder reputatieschade wordt verstaan: een publicatie waarin iemand vals wordt beschuldigd of op andere wijze wordt beledigd of zwart gemaakt en ten gevolge waarvan de eer of goede naam van die persoon wordt aangetast. Als er sprake is van een onrechtmatige publicatie leidt dat er in de regel toe dat de persoon of instantie die de publicatie heeft verspreid, schadeplichtig is. Dit is echter niet het geval als er geen sprake is van een onrechtmatige publicatie of ingeval van een smadelijke of lasterlijke berichtgeving.

Toetsing

In de rechtspraak en literatuur wordt de grens getrokken tussen berichtgeving die onder de bescherming van vrijheid van meningsuiting valt en bescherming van het recht op privéleven van de betrokken persoon. Om die reden kan een kritisch artikel desondanks rechtmatig zijn en vloeit er geen schadevergoedingsplicht uit voort, ook al wordt diegene wel in zijn reputatie geschaad. Óf en wanneer er sprake is van een onrechtmatige publicatie wordt in de rechtspraak beoordeeld aan de hand van de concrete feiten en omstandigheden.

Berekening schadevergoeding

In verreweg de meeste gevallen betreft reputatieschade immateriële schade. In sommige gevallen kan reputatieschade echter ook materiële schade teweeg brengen, bijvoorbeeld wanneer de betrokken persoon door de desbetreffende publicatie minder snel werk kan vinden. Dit is dan schade in de vorm van gederfde inkomsten en eventuele omzetschade.

Bij immateriële schade kan de omvang van de schade niet exact worden vastgesteld. Voor een berekening van de schade wordt dan ook rekening gehouden met een aantal factoren. Een van deze factoren is de impact van de onrechtmatige publicatie op de betrokken persoon, of de persoon een eventuele bekendheid geniet en de aard en reikwijdte van de publicatie. Zo zal een publicatie op het internet potentieel meer schade kunnen toebrengen aan de persoon dan publicatie in een huis-aan-huisblad omdat de kring van personen die kennis kan nemen van de publicatie mogelijk groter is. Aan de andere kant kan de rechter, voor een vaststelling van de schadevergoeding in geval van immateriële schade, aansluiting zoeken bij vergelijkbare situaties in de rechtspraak en de Smartengeldgids.

Materiële reputatieschade

Reputatieschade die de betrokken persoon oploopt is vaak niet alleen schade ten gevolge van de publicatie op zichzelf. Er kunnen nog vele andere factoren een rol spelen bij de berekening van de schadevergoeding, bijvoorbeeld indien de betrokken persoon kosten moet maken om reputatieschade te voorkomen of schade te herstellen (bijvoorbeeld in geval van een rectificatie). Aangezien deze kosten concreet zijn kunnen deze kosten wel concreet worden vastgesteld. Deze kosten komen dan ook -indien vast is komen te staan dat er sprake is van een onrechtmatige publicatie of een smadelijke of lasterlijke uitlating- voor vergoeding in aanmerking.

Hulp nodig van een advocaat mediarecht bij reputatieschade?

In de meeste gevallen is snelle actie geboden. Door middel van een kort geding procedure kunnen publicaties mogelijk op voorhand bijvoorbeeld worden voorkomen. Onze advocaat mediarecht kan u hier verder over adviseren. Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur via het contactformulier of mail of bel ons direct via [email protected] of bel 072 – 5123 229. U kunt er ook voor kiezen om teruggebeld te worden. Vul dan het formulier aan de rechteronderzijde in. Overigens is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. Lees daarvoor de pagina’s gesubsidieerde rechtsbijstand en tegemoetkoming advocaatkosten door.

Waarom ons

Gratis kennismakingsgesprek

5000+ zaken behandeld

Flexibel én voordelig

Ook pro-deo

30+ jaar ervaring

Woensdag inloopspreekuur

mr. P.P.J.L (Peter) Appelman

Geboren in 1956 en vader van drie zonen. Oprichter van het kantoor en sinds 1985 advocaat te Alkmaar.

Mijn aandachtsgebieden als advocaat zijn arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en personen- en familierecht.

Mijn hobby is atletiek. Momenteel ben ik actief als looptrainer bij atletiekvereniging Trias in Heiloo. Ik loop jaarlijks nog de kwart marathon van Egmond. In mijn jongere jaren was ik een begenadigd middenafstandsloper met o.a. een Nederlands kampioenschap.

mr. J. (Johan) de Haan

Geboren in 1961, getrouwd en vader van drie kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1994.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op huurrecht, arbeidsrecht en incassozaken. Zowel voor particulieren en MKB. Ik hecht een groot belang aan een persoonlijke service (uw zaak is niet slechts een dossiernummer) en snel en doortastend handelen met een gedegen kennis van zaken.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Met name roeien en skeeleren met de kinderen.

mr. F.R. (Franky) Menso

Geboren in 1965, samenwonend en vader van twee kinderen. Advocaat te Alkmaar sinds 1992.

Ik voer een algemene praktijk met een nadruk op personen- en familierecht, strafrecht, psychiatrisch patiëntenrecht (BOPZ) en arbeidsrecht. Zowel voor particulieren en MKB. Het gaat mij niet alleen om het dossier maar ook om de mens erachter.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen en muziek. Daarnaast ben ik een groot liefhebber van klassieke auto’s en films van voor 1980.