Uitstel van betaling

Uitstel van betaling (ook wel: surseance van betaling) stelt een schuldenaar - door middel van rechterlijke beslissing - in de gelegenheid de betaling van een openstaande vordering op te schorten. Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat de natuurlijke persoon of rechtspersoon de financiële zaken op orde kan stellen. Meestal wordt dit in een vroegtijdig stadium in werking gezet om eventuele betalingsproblemen en/of een dreigend faillissement af te wenden.

Wetsartikel
Synoniemen Surseance van betaling