Weigerambtenaar

Een trouwambtenaar die op grond van gewetensbezwaren weigert om twee mensen van hetzelfde geslacht in het te verbinden.

In verband met een recente wetswijziging is het tegenwoordig niet langer meer mogelijk voor (nieuwe) trouwambtenaren om een dergelijke inschrijving te weigeren. Zittende trouwambtenaren mogen zulks op grond van gewetensbezwaren wel.

Wetsartikel
Synoniemen