Uitreiken

Uitreiken (ook wel: betekenen) van een exploot, zoals een vonnis of dagvaarding, aan de geadresseerde. Het uitreiken van exploten is een exclusieve bevoegdheid van de gerechtsdeurwaarder.

Betekening van een exploot kan ofwel in persoon (aan de geadresseerde) of, indien de geadresseerde niet aanwezig is, door achterlating in de brievenbus of door uitreiking aan een huisgenoot. Onder omstandigheden kan uitreiking ook per post plaatsvinden.

Wetsartikel
Synoniemen Betekenen, betekening