Uitlenen

Ook wel overeenkomst van bruiklening.

Bij bruikleen geeft een partij een zaak om niet in gebruik aan een andere partij. Het gaat daarbij om gebruiksvoorwerpen die de bruiklener na afloop van het gebruik weer terug zal geven aan de uitlener.

De overeenkomst van bruikleen is niet specifiek in de wet geregeld. In het oude Burgerlijk Wetboek is bepaald dat de lener verplicht is als goed huisvader voor de geleende zaak zorg te dragen. De uitlener kan de zaak slechts opeisen zodra de leentermijn is afgelopen. Indien partijen geen leentermijn zijn overeengekomen kan de uitlener -behoudens de situatie dat hij de zaak dringend nodig heeft- de zaak pas opeisen zodra de lener de zaak heeft kunnen gebruiken.

Wetsartikel
Synoniemen Bruiklening, bruikleningsovereenkomst