Tussenpersoon

De opdrachtnemer bij een overeenkomst tot bemiddeling. Een tussenpersoon heet ook wel bemiddelaar.

Bij de bemiddelingsovereenkomst verbindt de bemiddelaar zich als opdrachtnemer ertoe om tegen loon als tussenpersoon werkzaam te zijn bij het totstandbrengen van een of meer overeenkomsten tussen de opdrachtgever en een derde. Kenmerkend daarbij is dat de bemiddelaar pas recht heeft op (bemiddelings)loon zodra er daadwerkelijk een overeenkomst tot stand is gekomen.

Wetsartikel Art. 7:425 BW
Synoniemen Bemiddelaar