Stuiten

Een lopende verjaringstermijn verhinderen.

De wet bepaalt dat vorderingen -afhankelijk van de aard- na een termijn van minimaal 5 jaar verjaren. Na deze periode wordt een (contractuele) verbintenis omgezet in een natuurlijke verbintenis. In dat geval bestaat de vordering nog wel, maar kan nakoming daarvan niet meer in rechte worden afgedwongen.

Stuiting kan plaatsvinden door het instellen van een gerechtelijke procedure tot nakoming, door een schriftelijke aanmaning aan de schuldenaar (bijvoorbeeld via een sommatiebrief) of doordat de schuldenaar de vordering erkent. Indien de verjaringstermijn succesvol is gestuit, begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen totdat de vordering daadwerkelijk is voldaan.

Wetsartikel Art. 3:317 lid 1 BW
Synoniemen Stuiting, vordering tot nakoming