Standaardbedingen

Standaardbedingen (ook wel: algemene voorwaarden) zijn een algemene set regels die in een overeenkomst kunnen worden opgenomen. Kenmerkend is dat deze niet de kern van de prestatie weergeven. In de standaardbedingen worden veelal regels opgenomen met betrekking tot contractuele aansprakelijkheid, toepasselijk recht, de wijze van beëindiging van de overeenkomst en bepalingen inzake schadevergoeding.

Om standaardbedingen onderdeel te laten uitmaken van de overeenkomst, is vereist dat de wederpartij een redelijke mogelijkheid moet hebben gehad om van de standaardbedingen kennis te nemen. Daarnaast is vereist dat in de overeenkomst uitdrukkelijk de standaardbedingen van toepassing worden verklaard. Is aan deze voorwaarden niet voldaan, dan kan de partij bij de standaardbedingen geen beroep doen op de toepasbaarheid ervan.

 

 

Wetsartikel Art. 6:233 BW
Synoniemen Algemene voorwaarden