Selbsteintritt

Selbseintritt houdt in dat een tussenpersoon niet alleen als gevolmachtigde optreedt, maar ook als wederpartij. Een persoon die bijvoorbeeld een volmacht heeft gekregen om een bepaalde rechtshandeling namens iemand anders te verrichten, en vervolgens een overeenkomst met zichzelf sluit als wederpartij. In dat geval handelt hij in een dubbele hoedanigheid.

Bij Selbsteintritt kunnen tegenstrijdige belangen optreden. Een gevolmachtigde die bevoegd is namens iemand anders een bieding uit te brengen op een veiling, heeft de volmachtgever belang bij een zo laag mogelijke prijs. Als daarentegen de gevolmachtigde het desbetreffende gevraagde goed op een of andere manier zelf in eigendom heeft, zal hij belang hebben bij een zo hoog mogelijke prijs. In dat geval is er sprake van belangenverstrengeling.

Wetsartikel Art. 3:68 BW
Synoniemen Belangenverstrengeling