Echtscheidingsconvenant

In een echtscheidingsconvenant kunnen partners afspraken maken als ze gaan scheiden. Er kunnen onder meer afspraken worden gemaakt over alimentatie, zorg en opvoeding van de kinderen en pensioen.

Partners kunnen zelf een echtscheidingsconvenant opstellen, of zij kunnen dit laten doen via een notaris. Bij een verzoek tot echtscheiding is echter de hulp van een advocaat vereist, en die stelt in veel gevallen al de echtscheidingsconvenant op in verband met het feit dat hij al betrokken is. Een echtscheidingsconvenant is niet verplicht.

Als de advocaat verzoekt om de echtscheidingsconvenant onderdeel te laten zijn van de beschikking bij scheiding, kunnen de afspraken in de echtscheidingsconvenant in rechte afdwingbaar worden. De echtscheidingsconvenant krijgt dan een executoriale titel.

Als partners minderjarige kinderen hebben, dienen zij een ouderschapsplan te maken. Het ouderschapsplan kan vervolgens worden opgenomen in de echtscheidingsconvenant.

Een echtscheidingsconvenant wordt in de regel aangemerkt als een vaststellingsovereenkomst, maar dat is niet per definitie het geval. Het zal afhangen van de afspraken en de desbetreffende onderwerpen waarover overeenstemming wordt bereikt.

Wetsartikel
Synoniemen