Ongedaanmaking

Ongedaanmaking van een overeenkomst houdt in dat partijen verplicht zijn om reeds verplichte prestaties jegens elkaar te annuleren. Partijen zijn daartoe verplicht zodra een overeenkomst wordt ontbonden, bijvoorbeeld doordat een van de partijen wanprestatie heeft gepleegd. Als bijvoorbeeld een consument een auto koopt, waarna hij erachter komt dat de auto bepaalde gebreken heeft, zal hij in de regel ontbinding van de overeenkomst kunnen vorderen. In dat geval is hij verplicht de auto terug te leveren aan de autodealer en is de autodealer op zijn beurt verplicht de reeds betaalde koopprijs terug te betalen.

Is ongedaanmaking van de verbintenis niet meer mogelijk, dan is de partij die de prestatie niet ongedaan kan maken verplicht om vervangende schadevergoeding te betalen.

Wetsartikel
Synoniemen ongedaanmakingsverbintenis