Lastgeving

Lastgeving houdt in dat een persoon namens iemand anders rechtshandelingen verricht. De regelingen omtrent lastgeving valt onder de overeenkomst van opdracht. Bij lastgeving heeft de lastgever met de lastnemer een overeenkomst gesloten waarbij de lastnemer zich bereid heeft verklaard voor de lastgever bepaalde rechtshandelingen te verrichten.

In essentie komt de overeenkomst van lastgeving in grote mate overeen met het geven van een volmacht, maar er zijn enkele belangrijke verschillen. Zo is degene aan wie volmacht is verleend bevoegd om namens de volmachtgever bepaalde rechtshandelingen te verrichten, terwijl bij een overeenkomst van lastgeving de lastnemer verplicht is om bepaalde rechtshandelingen te verrichten. Komt hij vervolgens de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet na, dan kan hij zich schuldig maken aan wanprestatie.

Een voorbeeld van een overeenkomst van lastgeving is een persoon die wegens ziekte niet in staat is om naar een veiling te gaan om daar een bod uit te brengen op een aangeboden zeldzaam exemplaar van een schilderij. Bij de overeenkomst van lastgeving is de lastnemer dan namens de lastgever verplicht om tijdens de veiling een bod uit te brengen. De hoogte van het bod zal dan zijn bepaald in de overeenkomst.

 

Wetsartikel
Synoniemen