Vormvereiste

Het vormvereiste is een term die voornamelijk betrekking heeft op het verbintenissenrecht. Hoofdregel is dat overeenkomsten vormvrij zijn en dus zowel mondeling als schriftelijk mogen worden gesloten, maar in een aantal gevallen mag een overeenkomst alleen schriftelijk worden gesloten. De vraag of hier al dan niet sprake van is, heet het vormvereiste.

Een voorbeeld van een vormvereiste is de koop van een woning (art. 7:2 BW). De wet schrijft voor dat een dergelijke overeenkomst alleen schriftelijk mag worden gesloten.

Categorie Algemeen
Wetsartikel Art. 6:219 BW
Synoniemen