Koop of afbetaling

Koop of afbetaling houdt in dat partijen bij een koopovereenkomst afspreken dat de in de koopovereenkomst verschuldigde betaling in termijnen zal worden voldaan. De koper wordt direct juridisch eigenaar van de gekochte zaak, tenzij er sprake is van een eigendomsvoorbehoud. De koper is verplicht om alle verschuldigde betalingstermijnen na te komen. Komt hij een betalingstermijn niet na, dan zal hij in beginsel jegens de verkoper wanprestatie plegen. In dat geval kan de verkoper -onder bepaalde voorwaarden- overgaan tot ontbinding van de koopovereenkomst. Als daarentegen de verschuldigde termijnen door de koper nog niet zijn voldaan en er treedt een gebrek in, dan zal de koper onder voorwaarden gebruik kunnen maken van het retentierecht.

Het verschil tussen koop of afbetaling en huurkoop is dat bij huurkoop de eigendom pas op de koper overgaat wanneer alle verschuldigde betalingstermijnen zijn voldaan.

Wetsartikel Art. 7A;1576
Synoniemen