Loonbetalingsverplichting

De loondoorbetalingsverplichting houdt in dat de werkgever verplicht is bij arbeidsongeschiktheid loon door te betalen. Het gaat in dat geval om arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling van de werknemer. Als de werknemer ten gevolge van deze factoren niet in staat is om arbeid te verrichten, behoudt hij over de eerste twee jaar recht op doorbetaling van 70% van zijn loon.

In zekere zin heeft de werkgever tijdens het zwangerschapsverlof van de werknemer geen loondoorbetalingsverplichting. De werknemer kan echter aanspraak maken op een uitkering krachtens de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). De werkgever vraagt in dat geval bij het UWV een uitkering namens de werknemer aan en de werkgever betaalt dan onder normale omstandigheden het loon aan de werknemer door.

Als de werknemer rond de zwangerschapsperiode ziek wordt, zal de werknemer in de regel aanspraak kunnen maken op een Ziektewet-uitkering.

Categorie Arbeidsrecht
Wetsartikel
Synoniemen