Klachtdelict

Een klachtdelict is een strafbaar feit waarvan een slachtoffer aangifte moet doen. Voorbeelden van klachtdelicten zijn onder meer smaadschrift, chantage, of stalking.

Het indienen van een klachtdelict gebeurt via de politie door middel van een aangifte. In tegenstelling tot een reguliere aangifte wordt de officier van justitie gevraagd om een vervolging in te stellen tegen de daders. Afhankelijk van een aantal factoren kan de OvJ vervolgens daartoe besluiten. Het is ook mogelijk dat er een sepot volgt, in welk geval niemand zal worden vervolgd. Bij klachtdelicten kan de OvJ zonder aangifte niet zelfstandig besluiten om een vervolging in te stellen, zelfs als er voldoende bewijs is voor een vervolging.

In tegenstelling tot een aangifte kan een ingediende klacht kan door de aangever worden ingetrokken.

Categorie Strafrecht
Regeling
Wetsartikel Art. 66 lid 1 Sr
Synoniemen