Smaadschrift

Smaadschrift (ook wel: smaad) is een uitlating met de intentie iemands goede eer en naam aan te tasten. Smaad is een lichtere vorm van belediging dan laster; bij smaad wordt iemand in diens goede naam aangetast (zwartgemaakt) door hem in het openbaar te beschuldigen van zaken waaraan hij zich schuldig zou hebben gemaakt. Afhankelijk van de wijze van berichtgeving (neutraal en objectief en bovendien op feitelijke gronden gebaseerd), wordt dit aangemerkt als smaadschrift.

Het verschil tussen laster en smaad is dat het bij laster gaat om beschuldigingen waarvan de persoon die de uitlatingen doet, weet dat deze beschuldigingen onwaar zijn. Bij smaad is dit niet vereist: ook beschuldigingen die waar zijn, kunnen dan ook worden aangemerkt als smaad. Er is in dat geval sprake van smaad indien de persoon de intentie heeft om iemands goede eer en naam aan te tasten.

Smaad is strafbaar gesteld in art. 261 Wetboek van Strafrecht.

Regeling
Wetsartikel
Synoniemen Smaad