Chantage

Chantage (ook wel: afdreiging) is een vorm van afpersing waarbij geen gebruik wordt gemaakt van geweld, of dreiging met geweld. In de wet wordt dit omschreven als de situatie waarbij een persoon dreigt met smaad, smaadschrift of openbaarmaking van een geheim. Daarbij dwingt de persoon een ander tot hetzij de afgifte van een goed dat aan hem of aan een derde toebehoort, of het aangaan/teniet doen van een inschuld. 

Chantage levert een strafbaar feit op. Het is echter een klachtdelict, wat betekent dat het openbaar ministerie een eventuele vervolging pas zal instellen als het slachtoffer van de chantage aangifte heeft gedaan.

Categorie Strafrecht
Regeling
Wetsartikel 318 Sr
Synoniemen Afdreiging