Participatieplan

Het participatieplan is een plan dat het UWV in samenspraak met een jonggehandicapte maakt. Voorwaarde hiervoor is dat de jonggehandicapte arbeidsvermogen heeft, of dit kan ontwikkelen. In dit plan worden de rechten en plichten en de voorwaarden voor het recht op een Wajong-uitkering vermeld. Eerst wordt een ontwerpparticipatieplan opgesteld, waarna het UWV na de vijfde werkdag na opstelling van het ontwerpparticipatieplan het daadwerkelijke participatieplan opstelt.

In het participatieplan kan worden opgenomen dat de jonggehandicapte een re-integratietraject volgt om weer te werk te kunnen worden gesteld. Daarnaast kunnen afspraken en voorwaarden worden opgenomen over loondispensatie, loonkostensubsidie, arbeidsplaatsvoorziening, proefplaatsing en een aanbod van concreet algemeen geaccepteerde arbeid. Samen met de arbeidsdeskundige of adviseur wordt met de jonggehandicapte besproken wat passend werk is en welke mogelijkheden de jonggehandicapte heeft om (weer) te gaan werken.

 

Regeling Wet Wajong
Wetsartikel 2:18 Wet Wajong
Synoniemen Ontwerpparticipatieplan