Loonkostensubsidie

Loonkostensubsidie is een subsidie waarop werkgevers onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunnen maken. Het gaat daarbij om het geval dat een persoon met een ziekte of handicap in dienst worden genomen en is een onderdeel van de Participatiewet en de Wet Wajong.

Als de werknemer minder dan het minimumloon kan verdienen, kan de werkgever loonkostensubsidie aanvragen. De reden hiervoor is dat als een werknemer minder dan het minimumloon kan verdienen, dit voor de werkgever financieel nadelig is. Om dit nadeel op te heffen, kan de werkgever aanspraak maken op een loonkostensubsidie die het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon dekt. De werkgever wordt op die manier gecompenseerd. Bij de Wet Wajong vormde de loonkostensubsidie een onderdeel van het participatieplan. Beoogt wordt om met ingang van 1 juli 2019 de loonkostensubsidie bij de Wet Wajong om te zetten in loondispensatie

 

Wetsartikel Art. 6 Pw
Synoniemen