Fabrieksgarantie

Fabrieksgarantie houdt in dat een koper een (extra) garantie heeft, bovenop de wettelijke garantie. Normaliter geldt deze wettelijke garantie in de relatie verkoper - koper, maar in de relatie fabrikant - koper kan een extra garantie zijn bedongen in de overeenkomst. Als de koper een product ontvangt die na korte periode defect gaat, kan de koper in dat geval zowel de verkoper als de fabrikant aanspreken op herstel of vervanging van het geleverde product. Als er bovendien sprake is van een consumentkoop en het geleverde product blijkt non-conform, heeft de consument nog een aantal aanvullende rechten.

In Nederland is er overigens geen wettelijke garantietermijn.

 

Wetsartikel
Synoniemen garantie