Reïntegratie

Reïntegratie in het sociaal zekerheidsrecht is een term die voornamelijk betrekking  heeft op uitkeringen op grond van arbeidsongeschiktheid. Reïntegratie houdt in dat door de uitkeringsinstantie of een ander orgaan maatregelen worden getroffen om te bevorderen dat een uitkeringsgerechtigde weer kan werken.

 

Wetsartikel Art. 1 WIA
Synoniemen