Jonggehandicapte

Een jonggehandicapte in de zin van de Wajong is die persoon, die op het moment van het bereiken van de 17 jarige leeftijd voor het overgrote deel arbeidsongeschikt is. De arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld naar aanleiding van een objectief en medisch vast te stellen ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling. Als de persoon gedurende 52 weken niet in staat is geweest om met arbeid meer dan 75% van het maatmaninkomen te verdienen, zal hij worden aangemerkt als jonggehandicapte in de zin van de Wajong. Voorwaarde is ook dat het niet aannemelijk is dat de jonggehandicapte binnen een jaar volledig zal herstellen.

Een jonggehandicapte in de zin van de Wajong is ook de persoon, die voldoet aan bovenstaande voorwaarden en ten minste zes maanden studerende was na de dag waarop hij zeventien jaar werd.

Regeling
Wetsartikel Art. 2:3 Wajong; art. 3:2 Wajong.
Synoniemen