Loondispensatie

Loondispensatie houdt in dat een werknemer met een Wajong uitkering tijdelijk minder loon ontvangt ten opzichte van andere werknemers die geen Wajong uitkering ontvangen. De ratio hierachter is dat de werknemer met de Wajong uitkering minder arbeid kan verrichten dan de andere werknemers. Om het financieel nadeel voor de Wajong-gerechtigde op te heffen, wordt de rest van het loon aangevuld door het UWV tot maximaal het bedrag dat hij kreeg voordat hij bij de werkgever in dienst trad. De periode van loondispensatie is tussen de half jaar en 5 jaar. De hoogte van de loondispensatie wordt bepaald door een onderzoek door de arbeidsdeskundige. Als de arbeidsdeskundige oordeelt dat de werknemer ten gevolge van zijn ziekte of handicap minder presteert, stelt de arbeidsdeskundige vast hoeveel loon de werkgever dient te betalen. Als een Wajong-gerechtigde het niet eens is met een besluit tot loondispensatie, kan hij daartegen bezwaar maken.

 

Regeling Wet Wajong
Wetsartikel Art. 2:20 Wet Wajong
Synoniemen