Zuivering verstek

Een gedaagde heeft de mogelijkheid om, na een aan hem verleend verstek door de rechter, alsnog in de procedure te verschijnen. Doet hij zulks alsnog, dan wordt gesproken over zuivering van het verstek.

Tegen een gedaagde partij zal verstek worden verleend wanneer hij niet zelf in persoon verschijnt, noch advocaat stelt of verweer voert in de procedure of het verschuldigde griffierecht niet heeft voldaan. De gedaagde heeft dan alsnog enkele weken de tijd om het verstek te zuiveren, tot aan het moment dat de rechter het definitieve vonnis wijst. Komt gedaagde alsnog niet in verzet en wijst de rechter het verstekvonnis, dan kan de gedaagde tegen het verstekvonnis in verzet komen.

Een partij kan het verstek zuiveren door alsnog in de procedure te melden of door alsnog het griffiegeld te voldoen.

Categorie Procesrecht
Regeling
Wetsartikel Art. 142 Rv
Synoniemen Zuivering